nybjtp

Çözgüt we hyzmatlar

/ çözgütler /

OEM

Kangyuan, köp ýyl bäri awtoulag birikdiriji zawodlar üçin OEM hyzmatlaryny hödürleýär.Qualityokary hilli, ygtybarly öndürijilik we bäsdeşlik bahasy bilen dürli görnüşli awtoulag birleşdiriji önümlerini dizaýn etmekde, öndürmekde we özleşdirmekde ýöriteleşýäris.Tejribeli toparymyz, müşderileriň kanagatlanmagyna we özboluşly zerurlyklaryňyza bagyşlanýar.

Tehniki goldaw

Kangyuan, awtoulag birikdirijilerini öndürmekde ýöriteleşen zawod.20 ýyldan gowrak tejribe bilen müşderilerimize ajaýyp tehniki goldaw we hyzmat berýäris.Hünärmenler toparymyz önümi saýlamak, dizaýny düzmek, gurnamak we satuwdan soňky hyzmat bilen size kömek edip biler.Bäsdeşlik bahalarynda we çalt gurşun wagtynda ýokary hilli önümleri bermäge borçlanýarys.

/ çözgütler /
/ çözgütler /

Logistika hyzmatlary

Ownuk paket üçin ony DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS ýaly Express tarapyndan ibereris.Bu gapy hyzmaty.
Uly paketler üçin olary Howa ýa-da deňiz arkaly ibereris.Gowy gaplamagy ulanarys we howpsuzlygy üpjün ederis.Getirilende ýüze çykan islendik önümiň zyýany üçin jogapkärçilik çekeris.

Galyp ösüşi

Kangyuan-da dürli önümler üçin ýokary takyk galyplary dizaýn etmek we öndürmek üçin iň täze programma üpjünçiligini we işleýiş tehnologiýalaryny ulanýan ökde inersenerler we tehnikler topary bar.

/ çözgütler /
/ çözgütler /

Nusga otagy

Kangyuan, müşderilerimize amatlylygy we kanagatlanmagy üçin iň häzirki zaman önüm nusga otagyny hödürlemek bilen buýsanýar.Mysal otagymyzda müşderilere zerurlyklaryna laýyk gelýän önümi saýlamaga mümkinçilik berýän öňdebaryjy önümlerden we modellerden köp dürli önüm bar.Şeýle hem, nusga otagymyzda bar bolan önümler barada soraglaryňyz ýa-da soraglaryňyz barada maslahat berip biljek tejribeli işgärleri hödürleýäris.Şu gün bize geliň!